Polski system emerytalny

W Polsce istnieją dwa rodzaje emerytur:

1. Emerytury ustalone na podstawie starych zasad- dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Emerytura ta przysługuje ubezpieczonym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny oraz posiadają wymagany staż pracy. Dla kobiet wiek ten wynosi 60 lat, a staż ubezpieczony czyli tak zwane okresy składkowe i nieskładkowe co najmniej 20 lat. Dla mężczyzn wiek musi przekroczyć 65 lat, a staż co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

2. Nowe, które wprowadzone są przez przepisy reformy emerytalnej- dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W nowym systemie staż pracy jest nieistotny. Wymaga się natomiast odpowiedniego poziomu indywidualnego konta ubezpieczeniowego. Gdyby ubrać to w inne słowa: emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie. Emerytura na nowych zasadach dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, o ile zdecydowały się one przystąpić do nowego systemu, i obowiązkowo wszystkim urodzonym po 1968 roku. Uzyskanie praw do tej emerytury zależy jedynie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla kobiet jest to 60 lat, a dla mężczyzn 65. Wysokość emerytury głównie zależy od kwoty składek , które gromadzone są na indywidualnym koncie ZUS (czyli w I filarze) oraz w Otwartych Funduszach Emerytalnych (czyli w II filarze).

ZUS obliczy emeryturę wg tzw. systemu mieszanego tym osobom, które urodziły się po 1948 roku, a więc nie miały obowiązku przystąpienia do nowego systemu i nie zrobiły tego, ale też nie przeszły na emeryturę na starych zasadach.

Polski system emerytalny dzieli się na trzy filary:

I filar- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS
Emerytura z tego filaru opiera się na systemie repartycyjnym. Oznacza to, że emerytury aktualnie wypłacane są finansowane przez ludzi pracujących. System ten działa jedynie wtedy, gdy składki pracownicze są wystarczające na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów. Zabezpiecza on emeryturę wszystkim osobom, które są uprawnione do korzystania z niej po zakończeniu działalności zawodowej. Świadczenia emerytalne wypłacane są przez ZUS.

II filar- Otwarty Fundusz Emerytalny- OFE
OFE jest to tzw. II filar polskiego systemu emerytalnego. To z niego będzie w przyszłości wypłacana Twoja emerytura. Fundusz ma za zadanie inwestować nasze środki, które są co miesiąc przekazywane przez ZUS ze składki na I filar emerytury na indywidualny rachunek. Obecnie jest to 2,3% podstawy na ubezpieczenie społeczne (naszych zarobków brutto). Jest to realny kapitał, który ma na celu pracować na naszą przyszłą emeryturę.

III filar- np. Indywidualne Konto Emerytalne- IKE
Jest on dobrowolny, jednak ci, powinni pomyśleć o nim wszyscy, którzy chcą utrzymać odpowiedni poziom życia. W III filar wchodzi np. emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, grupowe ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny, czy oszczędności inwestowane i gromadzone przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych..
ranking funduszy emerytalnych ofe

<


Ranking Funduszy Emerytalnych OFE

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Użyte znaki towarowe oraz loga graficzne
są własnością odpowiednich firm.