Co to jest OFE?
OFE jest to tzw. II filar polskiego systemu emerytalnego. OFE jest osobą prawną, która stanowi odrębną masę majątkową. Zarządza nią i reprezentuje ją Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE). W II filarze wybieramy jeden z czternastu obecnie istniejących funduszy emerytalnych. Fundusz ma za zadanie inwestować nasze środki, które są co miesiąc przekazywane przez ZUS ze składki na I filar emerytury na indywidualny rachunek. Obecnie jest to 2,3% podstawy na ubezpieczenie społeczne (naszych zarobków brutto). Jest to realny kapitał, który ma na celu pracować na naszą przyszłą emeryturę. Wypłacane w II filarze składki zwolnione są z podatku dochodowego i podlegają dziedziczeniu w ograniczonym stopniu.

System jest obowiązkowy dla osób ubezpieczonych, pracujących i urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Przystąpienie do OFE jest bezpłatne. W przypadku braku wybrania konkretnego OFE, czeka Cię losowanie OFE. Następne odbędzie się pod koniec lipca 2010 roku, a przed nim ostateczny termin na wybranie OFE, czyli 10 lipca 2010 roku. Po tej dacie, ten, kto nie wybrał funduszu, zostanie wylosowany przez ZUS i przypisany automatycznie do jednego z nich.

Zmiana funduszu jest bezpłatna.
Historia Otwartych Funduszy Emerytalnych w pigułce
W 1997 roku powstaje rząd Buzka z Balcerowiczem jako wicepremierem i ministrem finansów. Szykują się cztery reformy, podczas gdy jedną z nich jest reforma ubezpieczeń. W 1998 roku, przed reformą, składka na ubezpieczenie ZUS wynosiła 48 % od pensji brutto. Odpowiadało to składce od płacy minimalnej, dziś zaś składki oblicza się od płacy średniej.

Konieczność wprowadzenia II filaru argumentowano względami demograficznymi. Towarzystwa emerytalne zaczęły zabiegać o względy klientów. Każdy kto ukończył 18 lat był potencjalnym źródłem zysków. Zaczęła się batalia reklamowa. Przykładem pozytywnego wprowadzenia II filaru były kraje Ameryki Południowej. Kampanie reklamowe pochodzące z tamtego regionu ukazywały jasno i przejrzyście zalety nowego systemu. Odniosły one wielką popularność, ponieważ pokazywały dostatnie życie na emeryturze. Reklamy polskich funduszy emerytalnych były patetyczne i jednocześnie nijakie, nie zapadające w pamięć. Wszystkie fundusze działały na takich samych zasadach i ich oferta była identyczna. Następnie w reklamach zaczęły pojawiać się znane osoby, lecz było ich tak dużo, że trudno było przypisać poszczególną osobę do danego funduszu. Kampanie reklamowe będą nadal trwać. Niedługo też wyjdzie na jaw, czy wprowadzenie II filaru przyniosło tyle zysków, o jakich mówiono wcześniej.

Obecnie na rynku istnieje 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych. W nowym systemie składka emerytalna równa się 19,52% podstawy wymiaru składki. 17,22% składki zostaje zapisana na indywidualnym koncie w ZUS, a 2,3% jest przekazane do przez ZUS do wybranego OFE, które jest wybrane przez ubezpieczonego.
ranking funduszy emerytalnych ofe

<


Ranking Funduszy Emerytalnych OFE

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Użyte znaki towarowe oraz loga graficzne
są własnością odpowiednich firm.